دانلود کتاب آشنایی با هندسه منیفلد

منیفلد چیزی است شبیه به فضای اقلیدسی Rn معمولی! البته نه به این سادگی، در واقع منیفلد چیزی است موضعا شبیه به Rn به همین دلیل هر گونه اطلاعی در خصوص Rn می تواند در محاسبات دیفرانسیلی و . یا انتگرالی بر منیفلدها مفید باشد. اهمیت فضاهای اقلیدسی بیشتر از این جهت است که دارای مختصات استاندارد فراگیر هست این موضوع هم فرصت است و هم تحدید! به این دلیل فرصت است که تمام ساختارهای لازم بر .R ندn را با استفاده از مختصات استاندارد موجود بر آن می توان تعریف نمود، و آنگاه به راحتی محاسبات لازم را به شکل صریح انجام نمود؛ و به این دلیل تحدید است که به سادگی نمی توان مفهوم تعریف شده به این طریق را از مختصات جدا نمود، یا اصطلاحاً به صورت مختصات آزاد بیان نمود. چون در منیفلد مختصات استاندارد وجود ندارد، تنها مفاهیمی را می توان از حالت اقلیدسی به حالت منیفلدها تعمیم داد که به صورت مختصات آزاد قابل بیان گردد…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>