دانلود کتاب نقدنامه علوم اجتماعی: نظریه های جامعه شناسی

دستیابی به تفکری نظری در حوزه علوم اجتماعی، بالاخص جامعه شناسی، بدون درک عمیق و شناختی وسیع از نمونه های فکری و نظری این علم حاصل نخواهد شد. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران این حوزه، جامعه شناسی علمی است که حتی در تجربی ترین شکل خود نیز با نظریه سروکار دارد. اگرچه، تقریباً همه جامعه شناسان در این باره اتفاق نظر دارند؛ هر یک از مکاتب جامعه شناسی درباره معنای نظریه، رابطه آن با واقعیت و چگونگی کاربرد و آزمون آن تعریفی خاص ارائه می دهند. امروزه نقش نظریه های جامع هشناسی با توسعه این علم اهمیت بیشتری یافته و در تبیین مشکلات و مسائل اجتماعی به صورت های مختلف مطرح شده و بعضاً در هر حوز های از آن برداشت های خاصی ارائه م یشود. نظریه های جامعه شناختی در بسیاری از مواقع دریچه نگاه جامعه شناسانه افراد به پدید ههای اجتماعی است، از این رو، اهمیت شناخت آنها بر هیچ یک از اهالی این حوزه از علوم انسانی پوشیده نیست.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>